• Erkan GÜRAL “AİLE ŞİRKETLERİNDE  SÜRDÜREBİLİRLİK”
  • Erkan GÜRAL “AİLE ŞİRKETLERİNDE  SÜRDÜREBİLİRLİK”
  • Erkan GÜRAL “AİLE ŞİRKETLERİNDE  SÜRDÜREBİLİRLİK”
  • Erkan GÜRAL “AİLE ŞİRKETLERİNDE  SÜRDÜREBİLİRLİK”

Türkiye'deki şirketlerin %98'i aile şirketidir. Bu şirketlerin dinamiklik, aidiyet duygusu, hızlı karar verebilme becerisi gibi pozitif yanlarının bulunduğu, buna karşılık aile içi sürtüşmeler, iş dışı anlaşmazlıkların şirketi yansıması, "ben" duygusunun getirdiği zaaflar ve aile geleneğiyle iş gereklerinin örtüşmemesi gibi olumsuz yönleri bulunuyor. Kurumsallaşmayı başaramayan şirketlerin geleceği olmayacak. "Ailenin ve şirketin geleceği kurallara bağlanmalı, bir başka ifadeyle aile anayasası yazılmalı'dır"